AutorZiemowit Socha
zsocha[at]fcsh.unl.pt

Socjologią muzyki zainteresowałem się na własną rękę w trakcie studiów (napisałem pracę magisterską nt. historii socjologii muzyki w Polsce). W Instytucie Muzykologii UWr napisałem dysertację nt. odbioru muzyki dwudziestowiecznej (Socjologiczna analiza recepcji dwudziestowiecznej moderny muzycznej na przykładzie wybranych instytucji kultury Wrocławia).

Współpracowałem przy projektach badawczych z Fundacją Muzyka jest dla wszystkich, Fundacją Polskiej Rady Muzycznej, Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu oraz Operą Nova w Bydgoszczy. Zdarzyło mi się również pisać teksty dla Filharmonii Łódzkiej nt. społecznego tła powstawania wybranych dzieł muzycznych.

Początkowo pisywałem tu (oraz na Portalu Socjologa) częściej. Obecnie czas, który miałem na blogowanie dzielę z innymi, zawodowo-rodzinnymi aktywnościami. Na co dzień bowiem pracuję w branży edukacyjnej i branży badań społecznych, rynkowych i ewaluacyjnych. Ten brak czasu ma pewnie swoje przełożenie na częstotliwość pisania na tym blogu, literówki w tekstach i błędy redakcyjne ;-)


ARTYKUŁY
 1. Między bytem a niebytem. Socjologia muzyki w Polsce, Muzyka, 2011/4, s. 5-24  
 2. Muzyka w koncepcjach klasyków socjologii i ich recepcja w Polsce, Roczniki Historii Socjologii, 2012/1, s. 87-95. 
 3. Polityka etniczna i zagraniczna Stanów Zjednoczonych a działania członków zespołu Rage Against the Machine. Interpretacje. 2012. w: Sztuka i Polityka. Muzyka popularna, Jeziński Marek i Wojtkowski Łukasz (red.), Toruń: Wydawnictwo UMK, s. 199-230. 
 4. Funkcje socjologii muzyki, Krytyka Muzyczna VII/2012 
 5. Zakazane piosenki w przestrzeni publicznej okupacyjnej Warszawy. Ujęcie socjologii historycznej, Muzyka, 2014/1, s. 61-76. 
 6. Muzyka a indywidualizacja. Przemiany znaczenia rzeczywistości grupowej w muzyce europejskiej. 2015. w: Usłyszeć Świat: Muzyka - Społeczeństwo - Kultura, Chajbos Katarzyna i Szymańska Agnieszka (red.), Wydawnictwo NAKOM (tekst pokonferencyjny), s. 111-122.
 7. Kondycja socjologii muzyki w Polsce. Przeszłość, teraźniejszość i perspektywy, Przegląd Socjologiczny, nr 64 (3), s. 85-111.
 8. W poszukiwaniu wspólnego idiomu polskich protest song. Zakazane piosenki w polskiej muzyce folkowej i rockowej po 1989 roku, w: Rock w humanistyce. Szkice empiryczne, Paweł A. Drygas (red.), Warszawa, Fundacja na rzecz Warsztatów Analiz Socjologicznych, s. 74-91.
 9. Folklor i kontestacja. Pamięć zakazanych piosenek w PRL - próba analizy socjologicznej, 2017, w: W kręgu kultury PRL. Muzyka. Rodzaje i style, Bittner Karolina i Skotarczak Dorota (red.), Poznań: Instytut Pamięci Narodowej, s. 367-376. 
 10. Harrego Lehmanna rewolucja cyfrowa w muzyce. Uzupełniające spojrzenie socjologii empirycznej, Audiosfera. Koncepcje – Badania – Praktyki, Nr 5 (2017). 


RECENZJE
 1. Michalak Marcin, Muzyka rockowa w świadomości i edukacji młodzieży gimnazjalnej, Toruń: Adam Marszałek 2011 (recenzja książki, Studia Muzyczno-Edukacyjne, UMCS) 
 2. Pietraszewski Igor, Wolność improwizowana. Jazz w Polsce, Kraków: Nomos 2012 (recenzja książki, Muzyka, Instytut Sztuki PAN)

WYBRANE RAPORTY Z BADAŃ (w zakresie socjologii muzyki)

KONFERENCJE

STYPENDIA, NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
 • 10-2008, stypendium naukowe drugiego stopnia, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (dalej WH UMK)
 • 10-2008, stypendium naukowe drugiego stopnia, Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • 10-2009, stypendium naukowe pierwszego stopnia, WH UMK
 • 11-2009, wpis do Złotej Księgi Dziekana WH UMK
 • 12-2009, stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP
 • 1-2011, nagroda za najlepszą pracę magisterską na socjologii, WH UMK
 • 9-2013 oraz 2-2014 stypendium Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni 
 • 12-2017, doktorat summa cum laude

UDZIAŁ W GRANTACH

STAŻE

DOŚWIADCZENIE DYDAKTYCZNE
 • wstęp do socjologii (30h konwersatorium dla studentów muzykologii na Uniwersytecie Wrocławskim (dalej UWr), 15h ćwiczeń dla studentów socjologii w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy (dalej WSB))
 • socjologia ekonomiczna (vel. socjologia procesów gospodarczych) (15h wykład i 15h ćwiczenia dla studentów socjologii i psychologii w biznesie na WSB)
 • socjologia pracy (15h wykład dla studentów zarządzania na WSB i 15h ćwiczenia dla studentów socjologii na WSB)
 • antropologia społeczna (15h ćwiczeń dla studentów socjologii na WSB)
 • socjologiczne aspekty zarządzania (15h ćwiczeń dla studentów socjologii na WSB)
 • socjologia muzyki popularnej (30h konwersatorium dla studentów muzykologii na UWr)
 • socjologia muzyki II (30h konwersatorium dla studentów muzykologii na UWr)