Muzyczna mapa Polski

Mapa przedstawia publiczne, czyli państwowe i samorządowe instytucje muzyczne w Polsce. Zostały one sklasyfikowane jako: filharmonie (w tym dwie kameralne), opery (w tym jedna kameralna), teatry muzyczne, orkiestry (z pominięciem orkiestr przypisanych do konkretnych filharmonii, oper i teatrów), ośrodki badań i dokumentacji, akademie muzyczne (w tym jedna filia) oraz pozostałe instytucje. Na mapie zostały oznaczone w poniższy sposób.Celowo pominąłem szkoły muzyczne, bo są one doskonale zewidencjonowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z założenia lista jest kompletna, ale jakby były jakieś błędy, to proszę o podpowiedź. Liczba instytucji muzycznych jest względnie dynamiczna. Jedne powstają, inne są likwidowane.

Odnotowano 83 publiczne instytucje muzyczne. Najwięcej jest filharmonii (33,73%), oper i orkiestr (po 13,25%) oraz akademii muzycznych (12,05%). Co ciekawe rozkład poszczególnych typów instytucji (poza filharmoniami i pozostałymi instytucjami) jest dość zrównoważony (od 10,84% do 13,25%) (zob. tabela poniżej).Bardziej zróżnicowana jest natomiast lokalizacja instytucji, których najwięcej jest w Warszawie (12). Następnie w Krakowie i Poznaniu jest po sześć instytucji oraz pięć we Wrocławiu. W 25 miejscowościach jest odnotowano występowanie jednej muzycznej instytucji (por. tabela poniżej).


Co ciekawe, tylko 1/3 instytucji muzycznych ma patronów. Najwięcej patronatów mają Fryderyk Chopin i Stanisław Moniuszko - po trzy. Do 2015 roku Witold Lutosławski również miał trzy patronaty, po utworzeniu Narodowego Forum Muzyki zlikwidowano filharmonię jego imienia jako osobną instytucję. Od tego czasu Lutosławski wraz z Feliksem Nowowiejskim, Ignacym J. Paderewski oraz Karolem Szymanowskim mają po dwa patronaty. Pozostałych piętnastu kompozytorów i muzyków ma po jednym patronacie (por. tabela poniżej).0 komentarze:

Prześlij komentarz